Общи условия за ползване

Уважаеми клиенти/потребители, моля, прочетете внимателно следните Общи условия за ползване, преди да използвате уебсайта. Ако използвате този уебсайт, се счита че сте запознати и приемате Общите условия. 

Настоящите Общи условия за ползване уреждат взаимоотношенията между Мачпойнт 7 ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.tt-store.eu, включително и сключването на договор от разстояние. Тези условия обвързват всички потребители на сайта, които с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.tt-store.eu, се съгласяват, приемат и се задължават да спазват тези Общи условия за ползване (“Общи условия“).

Мачпойнт 7 ЕООД е собственик на съдържанието и оперира онлайн магазина, достъпен на сайта www.tt-store.eu.

Данни за собственика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование: Мачпойнт 7 ЕООД

Седалище и адрес на управление:  България, гр. Пловдив, бул. „Марица“, 57 А

Регистрация в Търговския регистър на Република България – ЕИК/БУЛСТАТ: 204910687

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG204910687

Търговски адрес: гр. Пловдив, Бул. Васил Априлов 75 А

Телефон: +359 892971520 E-mailoffice@ tt-store.eu

Надзорни органи за България:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Надзорни органи в други държави от ЕС:

Защита на данните – Европейски борд по защита на данните (European Data Protection  Board)

Защита на потребителите – Европейски потребителски център (European Consumer Center – ECC Net)

ДЕФИНИЦИИ

ДРУЖЕСТВОТО означава  Мачпойнт 7 ЕООД.
ЗЗП 
означава Закон за защита на потребителите.
ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.
САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайта www.tt-store.eu
ПОЛЗВАТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛ, КЛИЕНТ означава лице, ползващo сайта www.tt-store.eu
СТОКА, АРТИКУЛ или ПРОДУКТ означава предлагана от Дружеството стока.
ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Дружеството (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Дружеството, Мачпойнт 7 ЕООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта.

Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на Дружеството е забранено. Публикуването на снимки, цитати от статии и статии от секцията „БЛОГ“ е разрешено само и единствено, когато е посочен източника, а именно, текстът да е придружен от активен линк към оригиналната статия в секцията „БЛОГ“ на сайта.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. Дружеството не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес, посочен в раздел „Контакти“.

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

I. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Услугите, предоставяна от Дружеството на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. На сайта www.tt-store.eu потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Дружеството стоки.

II. ПОРЪЧКА

Потребителите използват интерфейса на сайта, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Дружеството продукти. При липса на наличност от дадена стока Дружеството си запазва правото да откаже поръчката.

За да извърши валидни заявки за закупуване на предлаганите вwww.tt-store.eu стоки, потребителят попълва формуляр за поръчка или се обажда на телефон за клиенти, посочен в сайта.

При попълването на формуляр за поръчка клиентът въвежда адреса, който ще се използва за доставка, име и фамилия, e-mail и телефон(и) за връзка.

С отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия”, при реализиране на поръчка, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите “Общи условия” и ги приема.

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. След финализиране на поръчката, на посочения телефон или имейл, потребителят получава потвърждение за попълнената информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) потребителят може да бъде уведомяван от оператор по имейл или телефон. Състоянието на текущата поръчка може да се проследява чрез изпратените по имейл съобщения.

Дружеството си запазва правото при допусната техническа грешка при публикуване на даден артикул, да анулира направена, но непотвърдена поръчка. В този случай заплатените от потребителя суми за артикули, по отношение на които е допуснатата техническа грешка, се възстановяват от Дружеството незабавно.

III. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

Изпълнението на поръчка може да бъде възпрепятствано най-често поради някоя от следните причини:

1) Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност;

2) Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод или онлайн платежна система;

3) Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка;

4) Сгрешен/непълен/липсващ телефон за контакт с потребителя.

IV. ЦЕНИ

Цените на предлаганите стоки са тези, посочени в сайта към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. При допуснати технически грешки при публикуване на цените Дружеството има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. Дружеството има правото да променя цените, обявени в сайта, по всяко време без предизвестие. Такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Всички цени в сайта са в български лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. В цената на артикулите не е включена цената за доставка, освен, ако не е изрично посочено обратното.

Крайната цена на поръчка се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти и цената на доставката. Цената за доставка е посочена ясно и разбираемо преди потвърждаването на поръчката.

Дружеството може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Дружеството. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми – промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване.

Различните видове отстъпки не се комбинират.

V. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1) Плащане при доставка (наложен платеж): Клиентът заплаща дължимата сума на куриера при получаване на стоката.

2) Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указана от Дружеството банкова сметка.

3) Плащане през Stripe.com: клиентът ще бъде прехвърлен към страницата на Stripe.com, за да финализира транзакцията; обработката на поръчката започва след получването на плащането